Nordnet publicerar års – och hållbarhetsredovisning för 2019 - Nordnet Bank AB

Nordnet publicerar års – och hållbarhetsredovisning för 2019

Lars-Åke 2

Från och med idag, fredagen den 20 mars 2020, finns års – och hållbarhetsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig i rapportcentret.

Höjdpunkter under året

 • Lars-Åke Norling tillträdde som ny VD i september.
 • Nästa generations webbtjänst lanserades på samtliga av Nordnets marknader.
 • Utsågs till ”Årets börsmäklare” i Finland och till ”Årets småföretagarbank” av Privata Affärer i Sverige.
 • Nordnet första finska bank att erbjuda nya kontoformen osakesäästötili (aktiesparkonto).

Finansiellt resultat i korthet, januari-december 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 20 procent och uppgår till 1 573,4 (1 310,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet ökade med 167 procent till 377,4 (141,2) MSEK.
 • Årets resultat efter skatt ökade med 187 procent och uppgick till 339,5 (118,1) MSEK.
 • Kundbasen ökade med 19 procent till 913 600 (765 200) kunder.
 • Nettosparandet uppgår till 20,9 (23,5) mdr SEK.

Hållbarhetsresultat i korthet, januari-december 2019

 • För 2019 klimatkompenserar vi till 110 procent för alla våra växthusgasutsläpp, som under året uppgick till 238 ton CO2e, en minskning med 7 procent jämfört med 2018.
 • 40 procent av fondsparandet är placerat i hållbara fonder (4-5 jordglober enligt Morningstars hållbarhetsbetyg).
 • Könsfördelningen på Nordnet är 36 (38) procent kvinnor och 64 (62) procent män. Andelen kvinnor med personalansvar har minskat med 13 procentenheter i jämförelse med 2018, och uppgår till 34 procent.