Nordnets AT1-obligation noterad på Nasdaq Stockholm - Nordnet Bank AB

Nordnets AT1-obligation noterad på Nasdaq Stockholm

IMG 3333 Kopia

För tre månader sedan genomförde Nordnet en emission av primärkapital (AT1) om 500 miljoner kronor. Per den 25 juni 2019 är obligationen noterad på Nasdaq Stockholm, kortnamn NORDNET 001.

Obligationerna har evig löptid, första möjliga inlösen efter fem år och löper med en ränta om tre månaders Stibor + 6,75 procent.

Mer information om obligationen finns på Nasdaqs hemsida.