Nordnets delårsrapport för första kvartalet 2020 - Nordnet Bank AB

Nordnets delårsrapport för första kvartalet 2020

L Å Bron

Nordnets delårsrapport för januari-mars 2020 finns nu tillgänglig att ladda ned.

– Coronasituationen gjorde första kvartalet 2020 till en mycket speciell period, och vi är alla påverkade på ett såväl personligt som professionellt plan. Ur vårt perspektiv kan jag konstatera att det har funnits en stor vilja bland privatpersoner att ta tag i sitt sparande. Vårt kundinflöde under första kvartalet når en ny rekordnivå. Totalt har vi välkomnat nästan 90 000 nya sparare till Nordnet, och i mars nådde vi milstolpen en miljon kunder. Privatspararnas aktivitet är hög på alla fronter – antalet affärer landar på drygt 14 miljoner, vilket är mer än dubbelt så mycket som första kvartalet 2019, och nettosparandet är nästan 24 miljarder, vilket överstiger sparandet för hela 2019, säger Lars-Åke Norling.

– Ur ett finansiellt perspektiv blev första kvartalet en stark period för Nordnet. Våra intäkter landar på 644 miljoner kronor samtidigt som kostnaderna är linje med förra året. Sammantaget sett kan vi visa ett resultat före skatt på 367 miljoner kronor, vilket är det högsta kvartalsresultatet i Nordnets historia, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Närmare 90 000 nya kunder under kvartalet, och nu totalt över en miljon sparare hos Nordnet
  • Hög handelsaktivitet på alla marknader
  • Succé för nya aktiesparkontot i Finland
  • Högt nettosparande, men minskat sparkapital till följd av börsfall
  • Övertagande av onlinekunder från finska S-Pankki
  • Rekordstarkt finansiellt resultat