Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 - Nordnet Bank AB

Nordnets delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Lars Åke Norling

Nordnets delårsrapport för januari-september 2019 finns nu tillgänglig att ladda ned.

– Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privatspararnas förstahandsval. För att nå det målet måste vi erbjuda en användarupplevelse i världsklass avseende gränssnitt, produkter och stabilitet i plattformen. Under tredje kvartalet har vi lanserat vår nya webbtjänst i både Danmark och Finland. Bland nyheter på sajten kan nämnas gratis realtidskurser och orderdjup i fem nivåer, responsivt gränssnitt och ett antal nya funktioner för hållbart sparande, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Vår affär fortsätter att växa i bra takt, och det finansiella resultatet för perioden är starkt. På sista raden visar vi en vinst på 81 miljoner kronor, vilket är drygt 200 procent bättre än motsvarande kvartal i fjol. Bakom siffran ligger en bibehållen kostnadsnivå samt en stabil tillväxt i kunder och sparkapital, vilket ger en högre intäktsbas. Samtliga våra marknader uppvisar tvåsiffrig kundtillväxt på årsbasis, och för Nordnet som helhet uppgår ökningen av nya sparare de senaste tolv månaderna till 19 procent, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Ny sajt lanserad i Danmark och Finland
  • Förbättrat bolåneerbjudande med höjt belåningsvärde och sänkt ränta
  • ”Årets börsmäklare” i Finland
  • Hög kundtillväxt och förbättrat resultat
  • Lars-Åke Norling ny VD från september