2021-03-09

6 700 kunder har opprettet pensjonskonto i Nordnet

I løpet av den første måneden med egen pensjonskonto har 6 700 kunder opprettet egen pensjonskonto i Nordnet. – Det er langt flere enn vi hadde forventet, og et tegn på at innføringen av egen pensjonskonto blir en pensjonsvekker, sier Anders Skar i Nordnet.

1.februar gikk startskuddet for egen pensjonskonto, som gir større valgfrihet for kunder med innskuddspensjon og økt konkurranse for de tradisjonelle livselskapene.  Nordnet er en av utfordrerne i markedet. Den første måneden har 6 700 kunder opprettet egen pensjonskonto i Nordnet.

– Det er langt høyere tall enn vi hadde forventet. Jeg tror innføringen av egen pensjonskonto vil være et vannskille for når nordmenn for alvor begynte å ta tak i og bry seg om sin pensjon. Så langt har det vært mange gode intensjoner, men lite action, uttaler Norge-sjef i Nordnet, Anders Skar.

Om lag to tredeler av de 6 700 kundene har nå fått overført innskuddspensjonskapitalen sin til Nordnet. Totalt står det ved inngangen til mars ca 900 millioner kroner på egen pensjonskonto hos Nordnet. Gjennomsnittsaldoen på pensjonskontoene som har fått midler overført til seg er ca 200 000 kroner, som er litt høyere enn landsgjennomsnittet.

Litt over halvparten velger fond selv

Kundene kan velge om de vil plassere pensjonen i Nordnets alderstilpassede pensjonsprofil eller velge fond selv.

– Så langt ser vi at litt over halvparten av kundene har valgt fond eller ETFer selv. Vi antar at denne andelen vil øke noe, siden en del kunder trenger litt tid på å gjøre seg kjent på plattformen vår, kommenterer Skar. Han legger til at hos de tradisjonelle pensjonsforvalterne har kun fem til ti prosent av kundene byttet spareprofil, så Nordnets kunder er som ventet langt mer aktive.

Tekfond og fornybarfond populært blangt pensjonskundene

Fondene som inngår i Nordnet Alderstilpasset Pensjon er naturlig nok de mest kjøpte fondene på egen pensjonskonto. Det vil si Nordnet Indeksfond Global, Nordnet Indeksfond Emerging Markets, de fire nordiske indeksfondene samt rentefondet KLP Nåtid – som blir en del av porteføljen når kundene er 55 år og eldre.

Listen blant selvvalgte fond domineres av teknologifond og fornybarfond. Det er stort sett de samme fondene som topper kjøpslisten på de andre kontotypene.  

– Disse fondene regnes som vekstfond, og har fått en korreksjon de siste ukene som følge av stigende langrenter. Våre kunder tror tydeligvis at denne korreksjonen er midlertidig. Pensjonspengene skal investeres i flere tiår, og da er det naturlig at en del aktive kunder investerer deler av pensjonen i bransjer som mange eksperter har utpekt som fremtidens vinnerbransjer, kommenterer spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.  

  De ti mest kjøpte fondene på egen pensjonskonto hos Nordnet:

 • BGF Next Generation Technology

 • Storebrand Fornybar Energi
 • Handelsbanken Bærekraftig Energi
 • Öhman Global Growth
 • DNB Teknologi
 • BGF World Technology
 • MS INVF US Growth
 • KLP AksjeGlobal Indeks
 • Thematica – Future Mobility
 • First Veritas
 • Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

  Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.