2011-11-21

66% av svenskarna tror inte det värsta i skuldkrisen är över


Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning för att ta tempen bland svenskarna i skuldkrisfrågan. Resultatet understryker den osäkerhet som råder på marknaden kring frågan och det går att skönja en rådande pessimism. 32% av svenskarna vet inte vem är ansvarig till att skuldkrisen startade från början. Av de som angivit alternativ är det främst tre aktörer som sticker ut. 21% anser att bankerna är bovarna i dramat, 18% den grekiska regeringen och 7% EU.

Vem är främst ansvarig för den pågående skuldkrisen?

–  I en skuldkris finns det alltid två bovar, de som har lånat för mycket och de som har gjort det möjligt. Svenskarna väljer att rikta sin kritik mot båda, banker som har lånat ut alldeles för mycket pengar och den grekiska regeringen som har tagit på sig spenderbyxorna. Berlusconi kommer lika lindrigt undan bland svenskarna som han gör i Italien. Ingen tycker att Italien bär skuld till den kris vi befinner oss i, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Osäkerheten är även tydlig när frågan om vem som ska lösa skuldkrisen ställs. 55% av svenskarna vet inte det. 17% tror att EU kommer göra det, 10% att Europeiska Centralbanken ska ta på sig räddningströjan och 7% att IMF kommer lösa situationen. 6% tror att den kinesiska regeringen är frälsarna.

–  EU ses som den stora räddaren i nöden. Tilltron till att länderna ska klara av detta på egen hand är obefintlig. Samtidigt som det ser ut att stämma i det korta perspektivet är det ohållbart att lösa skulder genom att printa nya pengar. Utvecklingen som vi nu ser med ledaravhopp i både Grekland och Italien med koalitionsregeringar, som följd borde ha skett för flera månader sedan. Uppenbarligen tycker politikerna att det är viktigare att hålla sig kvar vid makten än att ta ansvar för sin befolknings ekonomiska framtid, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Borde Grekland lämna Eurozonen?

–  Svenskarna som håller den grekiska regeringen ansvarig för skuldkrisen anser även att Grekland borde lämna Eurozonen. De står för allt som är ont och får vara syndabocken, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Det värsta med skuldkrisen är enligt svenskarna långt ifrån över enligt 66%. Bara 8% är optimistiska. Män (70%) är mer pessimistiska än kvinnor (62%). Kvinnor uppvisar en större osäkerhet om hur situationen kommer se ut framöver.

Är det värsta i skuldkrisen över nu?

Den pessimistiska bilden förstärks ytterligare av frågan om när skuldkrisen ska lösas. 34% tror att det kommer ta 5 år innan skuldkrisen är över. 12% hävdar till och med att krisen aldrig kommer att komma till ett slut. Bara 3% tror att det finns en lösning i sikte inom det närmaste halvåret.

–  Svenskarna matas hela tiden med dystra nyheter. Det spelar självklart in i den dystra inställningen. De vågar helt enkelt inte lita på att det värsta är över nu. Osäkerhet kring exempelvis Italien finns ju fortfarande kvar, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

När kommer skuldkrisen att lösas tror du?

På frågan om svenskarna ser köpläge på börsen så visar det på en stor splittring. 35% anser det, 30% tror inte det och 36% kan inte ta ställning.

Är det köpläge på börsen nu?

–  I tider av oro på börsen och ekonomin blir baksidan av risk plötsligt tydlig för de flesta, en sida som är lätt att glömma bort i goda tider. Baksidan är att avkastningen är osäker och ojämn. Det svänger och ibland svänger det ordentligt. Många sparare agerar då på ren rädsla och börspsykologi. Ofta handlar det om ett flockbeteende. Du behöver därför bestämma vilken placeringshorisont du har när du går in på aktiemarknaden. Överge sedan inte din långsiktiga strategi. Behöver du inte sälja nu så försök ha is i magen, men följ utvecklingen, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Vilket är nästa land att hamna i skuldkris?

Att ett nästkommande land kommer hamna i skuldkris verkar majoriteten av svenskarna vara överens om. Enbart 3% svarar att inget land skulle trilla dit. Nästan hälften av svenskarna tror att det blir Italien (46%). På andra plats hamnar Portugal (10%), tätt följt av Spanien (9%).

Frågorna ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se (www.snabbasvar.se) som ägs av CINT AB. Frågorna ställs via en webbpael till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av totalt 1 060 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. Frågorna besvarades under vecka 44. CINT använder sig av en konfidensgrad om 95 %, och därmed blir felmarginalen (även kallad statistisk osäkerhet) i svaren ca ± 3 %.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet, 073 531 13 33, jan.dinkelspiel@nordnet.se

Filer