2013-02-01

Aksjehandelen i januar: Negative privatpersoner på positiv børs.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg med nesten 5 prosent i januar, og er nå på det høyeste nivået siden før finanskrisen sommeren 2008. Investorene er mer optimistiske enn på lenge og utsiktene for videre børsoppgang er lyse. Men de private aksjesparerne går mot strømmen og nettoselger aksjer totalt sett, men nettokjøper i kriserammede Northland Resources.


Det er flere som vil eie aksjer og dette driver opp både aktiviteten og kursene på Oslo Børs. Omsetningen og antall handler hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken økte med henholdsvis 74 prosent og 54 prosent sammenlignet med desember. Men til tross for økt aktivitet er det ingen overvekt av kjøpere blant de private aksjesparerne. Totalt ble det nettosolgt aksjer for 38 millioner i januar. Daglig leder i Nordnet Bank Anders Skar er overrasket.

 Vi er vant til at privatpersoner nettokjøper aksjer i januar. I januar i fjor nettokjøpte privatpersoner for en halv milliard i januar. Året før for 1,2 milliarder. I år har de derimot nettosolgt aksjer og dette er unormalt. Vanligvis er starten på et nytt år en frisk start hvor mange tar grep i porteføljene og kjøper seg opp foran det nye børsåret, sier han.

Oslo Børs har siden mai i fjor steget over 20 prosent og selv om utsiktene for videre oppgang anses som positive blant eksperter og analytikere kan det virke som privatpersoner på børs har fått høydeskrekk. Skal man tolke den private aksjehandelen i de populære bull- og bear fondene er det tydelig at de private posisjonerer seg for en korreksjon på børsen.  Nordnet-sjefen tror derimot børsen skal opp, i alle fall dersom vi overkommer to hindrer i det korte bildet.

 De fleste indikatorer i norsk og internasjonal økonomi ser positive ut. Det som kan utløse børsfall i det korte bildet er enten at politikerne i USA ikke får løst opp i sine budsjettfloker, eller at selskapene som nå skal rapportere sine resultater for fjerde kvartal skuffer med lavere inntekter og resultater. Får vi positive utfall på disse to faktorene tror jeg børsen skal videre opp, sier han.

Northland Resources var den mest handlede aksjen blant privatpersoner i januar med nesten dobbelt så mange handler som neste aksje på listen, REC. Aksjekursen i det kriserammede gruveselskapet har falt over 80 prosent, men også her går de private aksjesparerne mot strømmen. Privatpersoner gambler på at selskapet ikke skal gå konkurs og har nettokjøpt Northland aksjer for 77 millioner i januar.

 Northland aksjen er et lodd, og du skal være ekstremt bevist den risikoen du tar ved å kjøpe aksjen for tiden. Det har vært ellevill trading i aksjen den siste uken, og jeg tviler på at det er langsiktige verdiinvestorer som har gått inn den siste tiden, sier Anders Skar.

De to aksjene som ble kjøpt mest i januar, foran Northland aksjen, var Norsk Hydro og Subsea 7. De mest solgte aksjene i januar var Statoil, Gjensidige og Orkla.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i januar hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
Northland Resources 48 150
REC 27 531
PGS 14 759
Yara 11 852
Norsk Hydro 11 838
Marine Harvest 10 424
Songa Offshore 9 817
Statoil 9 354
Aker Solutions 9 311
Subsea 7 8 833
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Norsk Hydro 92 502 495 Statoil -126 964 512
Subsea 7 77 754 162 Gjensidige -50 081 550
Northland Resources 71 394 927 Orkla -38 306 385
PGS 46 611 076 Norwegian Air -36 411 812
Kværner 25 124 413 Seadrill -34 412 319
BW Offshore 21 416 160 DNB -32 962 599
Storebrand 17 439 331 DNO -26 961 141
RCL 14 109 459 Golden Ocean -20 940 922
Dolphin 12 524 466 TGS -16 729 978
Xact Derivat Bear 12 140 453 Xact Derivat Bull -14 771 995

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg.

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 1,38 % 566
feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
mar. 12 4283174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
apr. 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
mai. 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
jun. 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,95 %
feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
mar. 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
apr. 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
mai. 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
jun. 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %


For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.