2017-10-03

Aksjesparekonto-bølge i Norge

Småsparerne la bak seg en sterk måned i september. Nordnet-kundene nettotegnet fond for 101 millioner kroner. September kan oppsummeres som en eneste stor Aksjesparekonto-bølge og aktiviteten i media og hos fondsaktørene har vært enorm. Mange nordmenn har allerede benyttet seg av myndighetenes skattegunstige overgangsordning for flytting av aksjer og fond inn til Aksjesparekonto. Børsene har slått rekord etter rekord i september og optimismen er høy blant kundene våre. 

Statistikk fra Nordnet viser enda en måned med nettotegning i fond. Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 101 millioner i løpet av september 2017.

  I september var det vårt eget fond, Nordnet Superfondet Norge, som stakk av med mest kapital. Deretter kom norske aktive forvaltere med fond som Alfred Berg Gambak, KLP Indeks og Forte Norge. Som vi så forrige måned er de mest populære fondene rettet mot den norske børsen. Dette skyldes nok at Oslo Børs har vært blant verdens sterkeste børser siste 3 måneder. Oppgangen er godt drevet av den stigende oljeprisen. Oljeoppgangen skyldes fallende oljelagre og økt Opec-tillitt som har løftet oljeprisen opp nesten 4 USD i september, sier Tom Hauglund.

  På listen over de mest solgte fondene denne måneden var KLP Obligasjon, Storebrand Vekst og Delphi Nordic, sier Investeringsøkonom Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1.  NORDNET SUPERFONDET NORGE 1.  KLP OBLIGASJON 5 ÅR
2.  ALFRED BERG GAMBAK 2.  STOREBRAND VEKST
3.  KLP AKSJEGLOBAL INDEKS 3.  DELPHI NORDIC
4.  FORTE NORGE 4.  NORDEA STABILE AKSJER
5.  KLP OBLIGASJON 5.  KLP AKSJE VERDI INDEKS
6.  LANDKREDITT HØYRENTE 6.  FORTE TRØNDER
7.  KLP KREDITTOPBLIGASJON 7.  HOLBERG TRITON
8.  LANDKREDITT UTBYTTE 8.  NORDEA EMERGING MARKETS
9.  HANDELSBANKEN VEKSTMARKED 9.  STOREBRAND INDEKS GLOBAL
10.  DNB TEKNOLOGI 10.  INLV BALTIC FUND


For mer informasjon kontakt: 
Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge
+47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no | Twitter: @TomNordnet

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Besøk oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.