2022-04-29

Aktiehandel april: Spararna storköpte Volvo

April bjöd på en varannandags-börs, där rapportperioden satte avtryck mot slutet av månaden.

- Volvo-aktien har varit under press en tid, vilket fått spararna att trycka på köpknappen, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

April månad avslutades med en rapportperiod där fokus var ”kostnader, kostnader och kostnader”.

– Flera av fordons- och verkstadstillverkarnas rapporter vittnade om fortsatt god efterfrågan och därmed bra fart i den globala ekonomin – dessvärre går denna efterfrågan inte alltid att möta på grund av komponentbristen, säger Frida Bratt.

Mest nettoköpta aktie är under månaden Volvo.

– Volvo slog till med en rapportrökare sett till resultatet, men rapporten präglades tydligt av problemen med komponentbrist och flaskhalsar. Volvo har de senaste åren haft en vana att överträffa analytikernas förväntningar, vilket förstås uppskattas av spararna, samtidigt som aktien inte sällan ansetts vara lågt värderad jämfört med sektorkolleger, säger Frida Bratt.

Näst mest köpt är SBB.

– Spararnas förtroende för Ilija Batljan är fortsatt kompakt.  Det är inget som blankarbråk eller en så kallad ombearbetning av en finansiell rapport ändrar på, säger Frida Bratt.

SSAB fortsätter, precis som under mars månad, att köpas friskt av spararna.

– Stålpriserna har rusat sedan krigets utbrott eftersom det väntas påverka utbudet. Tillsammans med pausen för en del kinesisk stålproduktion väntas SSAB gynnas åtminstone kortsiktigt. Dessutom gillar många den höga direktavkastningen, säger Frida Bratt.

På säljsidan hittas flera fastighetsbolag.

– Under månaden kom än mer hökaktiga signaler från centralbankerna, däribland den svenska. Även om hyror generellt inflationsjusteras så är sektorn överlag högbelånad, och förväntat högre ränteläge får spararna att lämna fastigheter, säger Frida Bratt.

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i april:

Mest köpta Mest sålda
Volvo Lundin Energy
SBB Telia Company
SSAB Essity
H&M Hexatronic
Investor Atlas Copco
Kinnevik Hufvudstaden
Ericsson Epiroc
Evolution Nibe
Swedbank Wihlborgs Fastigheter
Sinch Corem Property Group

 

För mer information, kontakta:
Frida Bratt, sparekonom Nordnet, 076 495 92 12
E-post: frida.bratt@nordnet.se
Twitter: @fridanordnet

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.