2009-07-01

Aktiehandeln i juni: Tro på bättre konjunktur

Under juni 2009 fortsatte privatspararna att nettoköpa aktier, och hos Nordnet var de mest köpta bolagen Sandvik, Boliden och PA Resources. På säljsidan återfinns Ericsson i toppen.

– Trots den fantastiska utvecklingen för råvaruaktier under året, med kursuppgångar på ett par hundra procent, verkar uppfattningen vara att det fortfarande är ett bra köpläge i dessa bolag, Säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet. Med både råvarubolag, Sandvik, SSAB och Volvo på köplistans tio i topp under juni kan inte detta tolkas som annat än att privatspararna har en ljusare syn på konjunkturläget framöver än vad som avspeglas i de cykliska bolagens värderingar.

Ericsson har varit en de mest köpta aktierna tre månader i rad, men i juni har den förpassats till säljtoppens förstaplats. En trend som håller i sig är också intresset för bankaktier. SEB och Handelsbanken ligger högt på säljsidan, medan Swedbank har nettoköpts. Swedbank är också den mest handlade aktien under månaden.

– Bilden över privatspararnas syn på det ekonomiska läget är inte entydig, men förespråkarna för en bättre konjunktur verkar vara i majoritet. En stark trend är också det ökade intresset för börshandlade fonder. Xact Bull och Bear har på kort tid gått upp jämsides i omsättning med de mest handlade svenska storbolagen. Under juni har vi nettoköp i Bull och nettosälj i Bear, vilket är ännu en indikator på framtidstro hos de svenska privatspararna.

Mest köpta aktier
1. Sandvik
2. Boliden
3. PA Resources
4. Meda
5. Fabege
6. Getinge
7. Eniro
8. Millicom
9. Volvo
10. SSAB

Mest sålda aktier
1. Ericsson
2. SEB
3. Electrolux
4. H&M
5. Tele2
6. SCA
7. Handelsbanken
8. Lundin Mining
9. Hemtex
10. TeliaSonera

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 240 000 depåer under juni månad.

Filer