2010-06-30

Aktiehandeln i juni: Vinsthemtagningar och spekulation

​Efter en negativ avslutning ser juni ut att sammantaget sett bli en neutral månad på den svenska börsen. Privatspararna är delade i två läger, och under månaden köptes det aktier för lika mycket pengar som det såldes. Det visar statistik från Nordnet avseende aktiehandeln under juni.

– Den tydligaste trenden i aktiehandeln under juni är att man tar hem vinster aktier i som har gått bra och spekulerar i aktier som har gått dåligt. Bland de mest köpta aktierna finns sådana junirysare som Nokia, Lundin Mining, Alliance Oil och Eniro som alla har gått ner mellan 20-50% på bara en månad, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

De tio mest köpta aktierna har alla haft en positiv utveckling under juni, och överst på köptoppen finns AstraZeneca och Ericsson.

– Vinsthemtagningar och spekulation är inget ovanligt beteende. Privatspararna är på hugget och ser aktivt över sina placeringar. Jag tror att de flesta sparare i grunden är positiva till börsen och har goda förväntningar på kommande rapportsäsong. Den generella bilden är att omsättningsökningar i kombination med bolagens trimmade kostnadsstrukturer kommer att ge fortsatta vinstlyft, men det finns också en oro för vad de kommande besparingsprogrammen får för effekt på tillväxten, säger Johan Tidestad.

Mest köpta aktier

H&M
Lundin Mining
Investor
Alliance Oil
Elekta
Eniro
Nokia
PA Resources
Autoliv
Stora Enso

Mest sålda aktier

AstraZeneca
Ericsson
Tricorona 
Swedbank
Oriflame
Swedish Match
TeliaSonera
Millicom
Sandvik
Castellum

Statistiken som presenteras baseras på Nordnets cirka 310.000 konton under juni månad.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Johan Tidestad, Sverigechef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.