2018-10-29

Aktielåneprogram ger spararna extra avkastning

Nordnet presenterar nu ett aktielåneprogram som innebär att bolagets svenska kunder med kapitalförsäkring ges möjlighet till extra avkastning på de aktier de har investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder.

 Det känns riktigt kul att kunna erbjuda spararna ytterligare en möjlighet till avkastning på sitt aktieinnehav, förutom positiv värdeförändring och utdelning. Med vårt aktielåneprogram låter vi privatspararna ta del av intäkter som tidigare varit förbehållet stora institutioner, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

En medverkan i programmet kommer inte att få några praktiska konsekvenser för Nordnets kunder. Aktierna kan liksom tidigare disponeras fritt för till exempel försäljning, och det blir ingen skillnad beträffande möjligheterna till belåning och hur utdelningar utbetalas. Nordnets kunder med kapitalförsäkring är automatiskt med i aktielåneprogrammet, och det kostar ingenting att delta. De kunder som inte vill vara med i programmet kan avanmäla sig digitalt eller genom att kontakta Nordnets kundservice. Aktieutlåningen kommer att börja i slutet av november, och ersättningen från programmet betalas ut kvartalsvis i efterskott. Programmet omfattar svenska aktier.

 Jag ser det här som en finansiell innovation, då vi skapar en helt ny intäktstyp åt spararna. Vad jag vet är vi först i Sverige att erbjuda ett aktielåneprogram av denna typ, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet

Mer information om aktielåneprogrammet, inklusive svar på de vanligaste frågorna, finns här: https://www.nordnet.se/aktielaneprogram

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-875 775

johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.