2013-02-28

Aktiva sparare tankar aktier i TeliaSonera som aldrig förr

Februaribörsen kantades av fortsatt uppgång men med en tilltagande oro under slutet av månadenen till följd av den ovissa valutgången i Italien och oro för det amerikanska budgetstupet. Aktiehandeln bland privatsparare var ca 15 procent högre än under sista kvartalet 2012 men lägre än motsvarande månad året innan. Nordnet-kundernas aktietillgångar har sedan februari förra året ökat med drygt 10 procent samtidigt som börsen under samma period ökat med 7,3 procent. TeliaSonera var den överlägset mest köpta aktien under februari samtidigt som Volvo B var den mest sålda. 


 Aktiva privatsparare har ökat sina innehav i TeliaSonera väsentligt sedan kursen underpresterat kraftigt mot övriga marknaden sedan i höstas. Köptrenden har varit stark ända sedan flera institutionella ägare tillkännagivit att man sålt aktien tillföljd av kritiken mot bolaget. Många privatsparare lockas av den höga direktavkastningen och gör säkert bedömningen att förtroendet för bolaget kan komma att stärkas framöver vilket skulle få positiva kurseffekter, säger Günther Mårder, sparekonom på Nordnet Bank.

 Den blivande ICA-aktien Hakon Invest tog sig in på listan över månadens mest köpta aktier efter beskedet om storaffären och namnbytet. Dagligvarubranschen är underrepresenterad på Stockholmsbörsen och många sparare ser möjligheten att förvärva en stabil aktie med hög utdelning, fortsätter Mårder.

 När det gäller synen på banksektorn går privatspararnas åsikter isär. Många ser fortsatt kurspotential i Swedbank och Danske Bank medan de ratar aktierna i Nordea, Handelsbanken och SEB.  Bankerna har gått urstarkt på börsen vilket naturligt gör att många tar hem goda vinster. Av den anledningen är storköpen i Swedbank överraskande och intressanta. Privatspararnas tilltro till banken har stärkts på ett otroligt sätt senaste åren, avslutar Mårder.

Mest nettoköpta aktier Mest nettosålda aktier
TELIASONERA AB VOLVO B
SWEDBANK AB ASSA ABLOY B
BOLIDEN NORDEA
INDUSTRIVÄRDEN C MELKER SCHÖRLING AB
SWEDISH MATCH MODERN TIMES GROUP B
TELE2 B HANDELSBANKEN A
SIGMA B SEB A
DANSKE BANK SCA B
STORA-ENSO R REZIDOR HOTEL GROUP
HAKON INVEST BETSSON

Statistiken som presenteras baseras på Nordnet Banks cirka 230 000 svenska konton.

För ytterligare information, kontakta:
Günther Mårder, Sparekonom Nordnet, 0704 – 36 21 44
Twitter: @gunthermarder
Blogg: http://www.nordnetbloggen.se/author/gunther-marder/ 
Email: gunther.marder@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 445,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.