2006-04-03

Aktiviteten blant privatpersoner på Oslo Børs økte med 43%

Handelen hos de tre aktørene som driver med ren Internetthandel på det
norske markedet, Nordnet, NetFonds og Skandiabanken endte på
366.038transaksjoner i mars, mot 255.854i februar. Internettmeglerne
stod for 23,15% av antall transaksjoner på Oslo Børs i mars, mot 20,64%
i februar. Internettmeglernes handelsvolum endte på 35,7 mrd. i mars,
tilsvarende en markedsandel på 8,12%. I februar var volumet 25,3 mrd,
tilsvarende 6,73%.

Sammenlignet med mars i fjor er økningen i antall transaksjoner 113,2%.

Nordnet er største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med
en markedsandel på 14,45% i mars.

”Vi merker en stigende interesse for å spare og handle i aksjer, og
kundetilstrømningen i mars var den sterkeste på lenge. Den positive
stemningen på Oslo bidrar til stor interesse for mange selskaper, og
dermed har antall transaksjoner økt kraftig”, sier daglig leder Lars
Thorstensen i Nordnet Norge.

Pan Fish mest populær i mars

Pan Fish overtar plassen som den mest populære blant enkeltaksjene, med
60.637 transaksjoner i mars. De ti mest populære aksjene i mars blant
privatinvestorer var Pan Fish, DNO, Int. Gold Exploration, Fjord
Seafood, Crew Gold Corporation, Questerre Energy Corporation, Ementor,
Petrolia Drilling, Blom og Sinvest. Se vedlagte tabeller for oversikt
over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via
Internett i mars.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Lars Thorstensen, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333009, +47
92821704, lars.thorstensen@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Mar-06
Nordnet 105 348 104 546 139 988 154 897 195 457 228 432
Netfonds 48 784 48 142 63 212 66 366 84 718 99 131
Skandiabanken 14 952 15 109 23 930 22 424 32 403 38 475

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q1-2005 Q2-2005 Q3-2005 Q4-2005 Q1-2006 Mar-06
Nordnet 14,54% 13,73% 13,91% 13,55% 13,82% 14,45%
Netfonds 6,73% 6,32% 6,28% 5,80% 5,99% 6,27%
Skandiabanken 2,06% 1,98% 2,38% 1,96% 2,29% 2,43%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Jul-05 Aug-05 Sep-05 Okt-05 Nov-05 Des-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06
Nordnet 12,60% 14,63% 14,13% 12,68% 13,53% 14,46% 13,85% 12,99% 14,45%
Netfonds 5,99% 6,83% 5,94% 5,72% 5,58% 6,10% 6,08% 5,53% 6,27%
Skandia 2,39% 2,57% 2,18% 1,91% 1,73% 2,23% 2,28% 2,12% 2,43%
banken

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Okt- Nov- Jan- Feb- Mar-
Jul-05 Aug-05 Sep-05 05 05 Des-05 06 06 06
Nordnet 3,59% 5,29% 4,75% 3,77% 4,53% 5,67% 4,72% 4,24% 5,03%
Netfonds 1,83% 2,40% 1,97% 1,81% 2,03% 2,56% 2,26% 2,06% 2,57%
Skandiabanken 0,38% 0,47% 0,39% 0,32% 0,33% 0,50% 0,43% 0,43% 0,52%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner mars
1 Pan Fish 60 637
2 DNO 27 078
3 Int. Gold Exploration 26 094
4 Fjord Seafood 17 711
5 Crew Gold Corporation 13 946
6 Questerre Enery Corp. 13 859
7 Ementor 13 009
8 Petrolia Drilling 8 175
9 Blom 6 958
10 Sinvest 6 033

Filer