2009-08-20

Analytikerna hade rätt i ett fall av fyra

Nordnet har gått igenom analytikernas prognoser för de bolag som ingår i OMXS30 inför delårsrapporterna för andra kvartalet 2009. Det resultatmått som har sammanställts är vinst per aktie, alltså resultatet på ”sista raden”. Analytikernas prognoser har sedan jämförts med det verkliga utfallet.

– 46% av bolagen rapporterade bättre resultat än vad analytikerna förväntat sig och 29% kom med sämre resultat. Endast 25% av rapporterna kom in som förväntat. Analytikerna har generellt varit för försiktiga i sina prognoser och överskattat lågkonjunkturens påverkan på resultaten, säger Johan Tidestad, Sverigechef på Nordnet.

Den genomsnittliga avvikelsen mellan företagens resultat och analytikernas prognoser var för kvartalet 48%. Den mest träffsäkra prognosen gjorde analytikerna i Sandvik. Bolagets resultat per aktie blev -1,70 kr, och då analytikernas snittprognos låg på -1,73 kr blev avvikelsen 2%. Den prognos som hade sämst precision gjordes i Scania. Analytikerna hade förväntat sig en vinst per aktie på 0,09 kr, men resultatet blev -0,19 kr per aktie. Avvikelsen i detta fall blir 311%.

– Syftet med vår undersökning är inte att betygsätta analytikernas insatser, utan att ge privatspararna en bild av i vilken omfattning de kan förlita sig på de prognoser dessa personer ger, säger Johan Tidestad. Att endast 25% av resultaten kom in enligt analytikernas prognoser kan dock inte anses vara särskilt bra. Jag tror att förklaringen ligger i att andra kvartalet 2009 var en ovanligt svår period att bedöma. Det har stormat rejält i ekonomin vilket har gjort att osäkerheten har ökat och precisionen har blivit sämre.

Den genomsnittliga kursrörelsen den dag bolagen presenterade sina delårsrapporter var plus 2,2%. Mest negativt reagerade Nokias aktie, som på rapportdagen den 16 juli sjönk med 13,6%. Den mest positiva rörelsen fick vi se i Boliden, som studsade upp med 14,5% på rapportdagen den 20 juli.

– Analytikernas prognoser har detta kvartal haft stor betydelse för kursutvecklingen på aktierna, säger Johan Tidestad. I närmare åtta fall av tio fick vi se kursuppgångar på rapporter som var bättre än förväntat och kursfall på rapporter som var sämre än vad analytikerna förutspått. Att den genomsnittliga kursrörelsen på ett bokslut blev en uppgång på 2,2% understryker att rapportsäsongen överlag var positiv. De mest märkliga kursrörelserna fick vi enligt mig se i Swedbank, som gick upp 11,6% på en rapport som var 55% sämre än förväntat, och i Boliden, som stack iväg 14,5% på en rapport som på pricken träffade analytikernas förväntningar.