2011-12-02

Analytikerne bommet med 130% i tredje kvartal

Nettbanken Nordnet har undersøkt analytikernes prognoser for Q3 med de faktiske resultatene. Analytikerne bommet stygt med sine prognoser i tredje kvartal. 7 av 10 analytikerestimater for resultat per aksje var feil. Gjennomsnittsavviket mellom analytikernes estimater og de faktiske resultatene i tredje kvartal var 130 %.


Gjennomsnittsavviket mellom analytikerens estimater og de faktiske resultatene i tredje kvartal var 130 %. Medianavviket mellom analytikernes estimater og de faktiske resultatene i tredje kvartal var 27 %. Analytikerne traff best på sine estimater i RCL og dårligst på sine estimater i Marine Harvest og Seadrill.

– Analytikernes treffsikkerhet i tredje kvartal var ikke bra. Man bør forvente at de treffer med sine estimater mer enn de bommer. Husk at vi har lagt til en 10 % feilmargin når vi har vurdert analytikerens treffsikkerhet her. Dette er kraftig nedgang fra andre kvartal hvor de nesten traff på halvparten av estimatene. Det skal legges til at gjeldskrisen har satt sitt preg på tredje kvartal. I august eksploderte usikkerheten i markedet, og kursene har vært drevet at børspsykologi, tillitskrise, makrotall, rykter og nyheter. Det er vanskelig å spå utviklingen i markedet, spesielt på kort sikt. Samtidig er det jo nettopp denne usikkerheten vi må forholde oss til og som vi får betalt for å ta i aksjemarkedet. Og det er nettopp i usikre tider at man har behov for gode råd og tips fra eksperter som følger og kan selskaper og bransjer i detalj, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Bedre eller dårligere enn analytikerne trodde?
Analytikernes treffsikkerhet for tredje kvartal 2011 var gjennomsnittlig 29 %. Det vil si at for 3 av 10 selskaper var det faktiske resultat per aksje innenfor analytikerens forventninger eller estimater. I 71 % av tilfellene bommet analytikerne med sine estimater. Definisjonen på et korrekt estimat i denne rapporten er at estimatet ligger mindre enn 10 % unna det faktiske resultatet selskapet rapporterte.

Analytikernes estimater var feil for 71 % av selskapene i undersøkelsen.
Analytikernes estimater var korrekte for 29 % av selskapene i undersøkelsen.

En kvartalsrapport er enten bedre enn analytikernes estimater, dårligere enn estimatene, eller i linje med estimatene. Generelt kom de fleste selskapene inn med dårligere resultatrapporter enn analytikerne hadde forventet i tredje kvartal.

29 % av rapportene var bedre enn analytikernes estimater
42 % av rapportene var dårligere enn analytikernes estimater
29 % av rapportene var innenfor analytikerens forventninger

Avvik mellom faktiske resultater og estimatene

Det gjennomsnittlige avviket mellom selskapenes resultat pr aksje og analytikernes estimater, var i tredje kvartal på 130 %, mens medianavviket var på 27 %. Gjennomsnittlig og medianavvik estimat/faktisk resultat i 2010 og 2011 pr kvartal:

Som vi ser av figuren så har det gjennomsnittlige avviket mellom analytikernes estimater og de faktiske resultatene aldri vært høyere siden målingen startet. Det skal legges til at det er enkelte selskaper som leverte et resultat per aksje som var veldig langt unna analytikernes forventninger og som trekker opp resultatene i undersøkelsen. Dette gjelder spesielt Fredriksen selskapene Marine Harvest og Seadrill hvor EPS estimatene var henholdsvis 1420 % og 844 % unna de faktiske resultatene.

Vi har også sett på treffsikkerheten til analytikerne på driftsresultat og salgsinntekter, og her treffer de bedre, spesielt på topplinjen. Jo lengre ned i regnskapet vi kommer, og jo flere kostnader analytikerne må ta stilling til, desto større er feilmarginen. Ganske logisk, men inntektene er tross alt bare halve sannheten, og for deg som investor er det resultatet på bunnlinjen og hva du sitter igjen med per aksje du eier som faktisk betyr noe, sier Anders Skar.


De enkleste og vanskeligste selskapene å vurdere
Det er store forskjeller mellom selskapene når det gjelder treffsikkerheten i estimatene

–  TGS-Nopec som analytikerne kåret til IR-vinner havner midt på listen. I tredje kvartal var den faktiske resultatet per aksje 15,8 % dårligere en analytikernes estimater. For Norsk Hydro og Schibsted som også havnet i toppen i undersøkelsen IR NORDIC MARKETS bommet analytikerne med henholdsvis 109 % og 11,8 %, sier Anders Skar.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Anders Skar, Daglig leder på Nordnet på 959 22 277 eller anders.skar@nordnet.no

Vedlegg:

Navn Forventet EPS Faktisk EPS Differanse Differanse % Absolutt diff.
AKER SOLUTIONS -0,01 4,16 4,18 100,3% 100,3%
ARCHER 0,06 0,12 0,07 55,1% 55,1%
DNB 1,73 1,53 -0,20 -12,8% 12,8%
DNO INTERNATIONAL 0,20 0,32 0,13 39,7% 39,7%
FRED. OLSEN ENERGY 9,13 9,28 0,15 1,6% 1,6%
FRONTLINE -0,69 -2,14 -1,46 67,9% 67,9%
GJENSIDIGE FORSIKRING 1,15 1,25 0,09 7,6% 7,6%
GOLDEN OCEAN GROUP 0,04 0,02 -0,01 -54,4% 54,4%
MARINE HARVEST 0,08 0,01 -0,08 -1420,8% 1420,8%
NORSK HYDRO 1,03 0,49 -0,54 -109,5% 109,5%
ORKLA -0,56 -1,28 -0,73 56,6% 56,6%
PETROLEUM GEO-SERVICES 0,15 0,06 -0,09 -146,5% 146,5%
PROSAFE 0,31 0,28 -0,02 -8,8% 8,8%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 1,86 1,84 -0,02 -1,0% 1,0%
REC -0,04 -0,76 -0,72 94,5% 94,5%
SCHIBSTED 2,17 1,94 -0,23 -11,8% 11,8%
SEADRILL 0,71 0,08 -0,63 -844,8% 844,8%
STATOIL FUEL & RETAIL 1,51 1,19 -0,33 -27,6% 27,6%
STOREBRAND -0,4249 -0,3934 0,03 -8,0% 8,0%
STATOIL 3,8937 3,2712 -0,62 -19,0% 19,0%
SUBSEA 7 0,4165 0,4832 0,07 13,8% 13,8%
TELENOR 1,5661 1,6098 0,04 2,7% 2,7%
TGS-NOPEC GEOPHYSICAL 0,4818 0,416 -0,07 -15,8% 15,8%
YARA INTERNATIONAL 13,2885 12,3889 -0,90 -7,3% 7,3%

Kilde: SME Direkt / Nordnet


Filer