2009-08-31

Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Efter konvertering av Nordnets personalkonvertibelprogram 2005/2010 har antalet aktier och röster i Nordnet AB förändrats enligt följande.

Under konverteringsperioden 1 juli 2009 – 18 augusti 2009 har, av det totalt nominella beloppet om 45 480 000 kr, 5 130 000 kr, motsvarande ca 11,3 procent, konverterats till 510 447 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med cirka 0,3 procent.

Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda konverteringen uppgår till 165 529 325 och aktiekapitalet uppgår till 165 529 325 kronor.

Konvertering kan påkallas under perioden fr o m den 1 juli 2009 t o m den 30 november 2010.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Filer