2010-08-31

Antal aktier och röster i Nordnet AB (publ)

Efter konvertering av Nordnets personalkonvertibelprogram 2005/2010 har antalet aktier och röster i Nordnet AB förändrats enligt följande.

Under konverteringsperioden 4 maj 2010 – 2 augusti 2010 har – av det totalt kvarvarande nominella beloppet 17 250 000 kr – 150 000 kr, motsvarande ca 1 procent, konverterats till 14 925 nya aktier. Det innebär en ökning av antalet aktier med ca 0,009 procent.

Antalet registrerade aktier och röster i Nordnet efter den genomförda konverteringen uppgår till 167 842 756 och aktiekapitalet uppgår till 167 842 756 kronor. 

Konvertering kan påkallas under perioden fr o m den 1 juli 2009 t o m den 30 november 2010. Vid konverteringsperiodens start den 1 juli 2009 uppgick det totala nominella beloppet till 45 480 000 kr.

Uppgifterna ovan lämnas mot bakgrund av bestämmelserna i 4 kap. 9§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 315,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer