2006-03-06

Antal avslut för Nordnet-koncernen ökade med 49% i februari

Pressmeddelande 2006-03-06

Under februari månad gjorde Nordnet 662 386 avslut (33 119 per dag) i
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 49%
fler än samma period 2005.

”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut per dag under en längre
period. Hittills i år har vi gjort drygt 33 000 avslut per dag. Jämför
vi det med samma period förra året var motsvarande siffra ca 20 000
avslut per dag”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

”Sverige var det land vars aktivitet ökade mest jämfört med förra året,
den ökade med 60%”, säger Jessica Gertun.

Nordnet feb-06 jan-06 dec-05 feb -05
Sverige 312 204 346 177 271 432 195 134
Norge 161 910 194 020 164 895 109 823
Danmark 82 187 97 625 78 458 56 362
Finland 17 781 14 505 11 608 –
Tyskland 77 861 77 725 53 794 60 419
Luxemburg 10 443 10 545 8 111 6 714
Totalt 662 386 740 597 588 298 443 710

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader av samtliga
kunder under feb -06, jan-06, dec-05 och feb-05.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag december 28 014
Snitt per börsdag februari 2005 22 186

Tabell: Snitt antal avslut per dag under feb-06, jan-06, dec-05 och feb-
05. Snitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med
antal handelsdagar då svenska, norska, danska, finska eller tyska
börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Filer