2006-04-04

Antal avslut för Nordnet-koncernen ökade med 74% i mars

Under mars månad gjorde Nordnet ca 790 300 avslut (ca 34 400 avslut per dag) i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det är 74 % fler jämfört med samma period 2005.

”Vi har aldrig tidigare gjort så många avslut under en enskild månad. Det beror främst på att vi fått fler kunder men också på att våra finska, tyska och danska kunder har gjort många avslut i genomsnitt per depå”, säger Jessica Gertun.

Totalt gjordes närmare 6 avslut i genomsnitt per depå och månad under första kvartalet i år jämfört med 4 motsvarande period 2005. De finska
kunderna gjorde i genomsnitt hela 29 avslut, de tyska kunderna 15, de danska 13, de norska 8, de i luxemburg 6 och de svenska 4 avslut per
månad under första kvartalet 2006.

”Det är helt naturligt att antalet avslut i genomsnitt per depå skiljer sig åt i de olika länderna. Sverige ligger exempelvis lägre än övriga länder eftersom vi erbjuder ett bredare tjänsteutbud med ett fondtorg och pensionsprodukter. Många pensionssparare väljer att investera i fonder framför att handla aktivt på aktiemarknaden vilket givetvis avspeglas i antal avslut per depå”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet.

Nordnet mars-06 feb-06 jan-06 mars-05
Sverige 339 700 312 204 346 177 176 475
Norge 228 871 161 910 194 020 110 500
Danmark 106 737 82 187 97 625 52 902
Finland 22 024 17 781 14 505 –
Tyskland 83 119 77 861 77 725 69 311
Luxemburg 9 853 10 443 10 545 5 444
Totalt 790 304 662 386 740 597 414 632

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder under mars – 06, feb -06, jan-06, och mars-05.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag mars 2005 19 744

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under mars-06, feb-06, jan-06, och mars-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut
dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Filer