2018-05-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i april

Under april gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 983 739 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 101 730 avslut i snitt per börsdag.  

–   April blev överlag en stark månad på världens börser och en motreaktion till den sura utvecklingen månaden innan. Marknaderna gynnades av minskat fokus på storpolitik och mer intresse för kvartalsrapporter, där siffrorna överlag var bättre än väntat. Tre av fyra nordiska börser steg under april, med Köpenhamn som enda börs på minus. Oslobörsen var bäst i klassen och steg med nästan åtta procent, påeldad av ett stigande oljepris, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  April April Förändring  Mars Förändring
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 991 355 999 973 -0,9% 1 004 950 -1,4%
Norge 408 518 239 358 70,7% 308 006 32,6%
Danmark 235 890 274 968 -14,2% 285 997 -17,5%
Finland 347 976 336 420 3,4% 349 393 -0,4%
Totalt 1 983 739    1 850 719    7,2%            1 948 346      1,8%           
Snitt per börsdag 101 730 105 755 -3,8% 95 041 7,0%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)  62 871 56 163 11,9% 59 250 6,1%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.