2017-09-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i augusti

Under augusti gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 201 348 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 95 711 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

  Augusti  Augusti Förändring Juli Förändring
  2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 071 073   1 078 514   -0,7%         952 836     12,4%
Norge 321 145 238 358 34,7% 250 654 28,1%
Danmark 395 579 354 143 11,7% 305 731 29,4%
Finland 413 551   292 178 41,5% 371 664 11,3%
Totalt 2 201 348 1 963 193 12,1% 1 880 885 17,0%
Snitt per börsdag 95 711 85 356 12,1% 89 566 6,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 61 862 66 694 -7,2% 52 324 18,2%

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.