2018-01-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i december

Under december gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 041 609 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 107 453 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  December  December  Förändring  November  Förändring 
  2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 094 154 1 078 773 1,4% 1 215 195 -10,0%
Norge 307 573 335 418 -8,3% 344 417 -10,7%
Danmark 326 074 309 214 5,5% 398 567 -18,2%
Finland 313 808 300 833 4,3% 351 074 -10,6%
Totalt 2 041 609 2 024 238 0,9% 2 309 253 -11,6%
Snitt per börsdag 107 453 96 392 11,5% 107 407 0,0%
Omsatt handelsbelopp cash  market (MSEK) 59 147 62 645 -5,6% 66 671 -11,3%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.