2018-08-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

Under juli gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 983 111 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 90 141 avslut i snitt per börsdag. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

 Juli  Juli  Förändring  Juni  Förändring
 2018  2017  ett år  2018  en månad
Antal avslut
Sverige  1 085 959  952 836  14,0%  987 963  9,9%
Norge  262 373  250 654  4,7%  335 879  -21,9%
Danmark  307 302  305 731  0,5%  293 071  4,9%
Finland  327 477  371 664  -11,9%  293 573  11,5%
Totalt  1 983 111  1 880 885  5,4%  1 910 486  3,8%
Snitt per börsdag  90 141  89 566  0,6%  100 552  -10,4%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)  57 476  52 324  9,8%  55 840  2,9%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 77

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.