2017-08-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i juli

Under juli gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 1 880 885 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 89 566 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Juli Juli Förändring  Juni Förändring 
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 952 836 850 447 12,0% 1 081 426 -11,9%
Norge 250 654 191 505 30,9% 287 980 -13,0%
Danmark 305 731 281 171 8,7% 343 700 -11,0%
Finland 371 664 278 030 33,7% 359 206   3,5%
Totalt 1 880 885   1 601 153  17,5% 2 072 312   -9,2%
Snitt per börsdag 89 566 76 245 17,5% 103 616 -13,6%
Omsatt handelsbelopp
cash market (MSEK)
52 324 54 722 -4,4% 57 927 -9,7%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.