2018-06-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i maj

Under maj gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 081 968 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 101 559 avslut i snitt per börsdag.  

–   Maj inleddes med bred börsuppgång, men det bar snabbt utför mot slutet av månaden. Bidragande faktorer var politisk kris i Italien samt osäkerhet kring handelsavtal och tullar, vilket minskade riskviljan. När vi summerar månaden ser vi att nordiska börser generellt presterade bra, med Stockholm som enda undantag, och att handelsaktiviteten hos privatspararna ligger på samma nivå som månaden innan, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

  Maj Maj Förändring  April Förändring 
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 097 597 1 087 102 1,0% 991 355 10,7%
Norge 317 909 294 718 7,9% 408 518 -22,2%
Danmark 316 738 350 694 -9,7% 235 890 34,3%
Finland 349 724 370 473 -5,6% 347 976 0,5%
Totalt 2 081 968      2 102 987      -1,0%            1 983 739      5,0%             
Snitt per börsdag 101 559 102 585 -1,0% 101 730 -0,2%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)  65 233 63 294 3,1% 62 871 3,8%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.