2019-11-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i oktober

Under oktober gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 804 470 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 121 933 avslut i snitt per börsdag.

 Oktober har historiskt bjudit på flera otäcka marknadskrascher, men i år nådde börsen istället nya höjder och S&P ligger på nytt all-time-high. Amerikanska FED sänkte räntan och starka makrosiffror från både USA och Europa lyfte börserna. Samtliga nordiska börser hade medvind under månaden, med Sverige som den klarast lysande stjärnan. Privatspararnas aktivitet på börsen har varit hög, i linje med den mycket tradingintensiva oktober 2018, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

Oktober Oktober Förändring  September Förändring
2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut
Sverige 1 352 714 1 458 742    -7,3% 1 148 599 17,8%
Norge 565 158 467 282 20,9% 543 004 4,1%
Danmark 360 683 422 517 -14,6% 337 007 7,0%
Finland 525 915 489 512 7,4% 441 176 19,2%
Totalt 2 804 470    2 838 053 -1,2% 2 469 786    13,6%
Snitt per börsdag 121 933 123 394      -1,2% 107 382 13,6%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)*    78 185 83 961 -6,9% 66 180 18,1%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708 875 775


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Filer