2017-11-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i oktober

Under oktober gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 593 356 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 117 880 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Oktober Oktober Förändring  September  Förändring 
  2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut          
Sverige                                               1 423 092       1 124 852       26,5%           1 201 941     18,4%          
Norge 381 781 275 325 38,7% 365 330 4,5%
Danmark 386 522 286 151 35,1% 379 221 1,9%
Finland 401 961 311 979 28,8% 321 607 25,0%
Totalt 2 593 356 1 998 307 29,8% 2 268 099 14,3%
Snitt per börsdag 117 880 95 157 23,9% 108 005 9,1%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 75 452 65 103 15,9% 64 250 17,4%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Edström, PR-chef Nordnet
Tel: +46 70 421 84 66
E-mail: henrik.edstrom@nordnet.se 

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.