2018-10-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i september

Under september gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 103 015 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 105 151 avslut i snitt per börsdag.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  September  September  Förändring  Augusti  Förändring 
  2018 2017 ett år 2018 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 118 768 1 201 941 -6,9% 1 214 711 -7,9%
Norge 358 237 365 330 -1,9% 401 120 -10,7%
Danmark 318 160 379 221 -16,1% 385 878 -17,5%
Finland 307 850 321 607 -4,3% 326 074 -5,6%
Totalt 2 103 015 2 268 099 -7,3% 2 327 783          -9,7%
Snitt per börsdag 105 151 108 005 -2,6% 101 208 3,9%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 60 596 64 250 -5,7% 64 929 -6,7%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.