2019-10-01

Antal börsavslut av Nordnets kunder i september

Under september gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 469 786 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 117 609 avslut i snitt per börsdag.

 September är traditionellt årets sämsta börsmånad, men 2019 blev ett lysande undantag. Samtliga nordiska marknader slutade på plus, varav Sverige och Finland ökade med så mycket som drygt fyra procent. Bland månadens mer signifikanta händelser kan nämnas drönarattacken i Saudiarabien och efterföljande kraftiga ökning av oljepriset, samt EQT:s succéartade börsdebut. Spararna har reagerat på den händelserika och stigande börsen med hög aktivitet, och privatspararna hos Nordnet har ökat antalet affärer med 5 procent jämfört med förra månaden, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen.

   September  September  Förändring  Augusti   Förändring
   2019  2018  ett år  2019   en månad
Antal avslut           
Sverige  1 148 599 1 118 768 2,7% 1 171 175    -1,9%
Norge 543 004 358 237 51,6% 467 378     16,2%
Danmark 337 007 318 160 5,9% 366 734    -8,1%
Finland 441 176 307 850 43,3%          466 853     -5,5%
Totalt 2 469 786 2 103 015 17,4% 2 472 140    -0,1%
Snitt per börsdag 117 609 105 151 11,8% 112 370    4,7%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 66 180 60 596 9,2% 64 504 2,6%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.


Filer