2017-10-02

Antal börsavslut av Nordnets kunder i september

Under september gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 268 099 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 108 005 avslut i snitt per börsdag.  

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  September  September  Förändring  Augusti Förändring 
  2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut          
Sverige                                 1 201 941     1 047 318     14,8%           1 071 073     12,2%          
Norge 365 330 236 618 54,4% 321 145 13,8%
Danmark 379 221 286 584 32,3% 395 579 -4,1%
Finland 321 607 290 944 10,5% 413 551 -22,2%
Totalt 2 268 099     1 861 464     21,8%           2 201 348      3,0%          
Snitt per börsdag 108 005 84 612 27,6% 95 711 12,8%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK) 64 250 64 941 -1,1% 61 862 3,9%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat

.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.