2008-03-18

AstraZeneca väljer Nordnet för anställdas bonus

AstraZeneca och Nordnet har ingått ett samarbete där AstraZenecas 11 500 anställda i Sverige kommer att få del av sin bonus utbetald i AstraZeneca Allemansfond till konton hos Nordnet. Nordnet administrerar således AstraZenecas incitaments- och förmånsprogram gällande fondtilldelning för de anställda i Sverige.

Parterna har tillsammans utvecklat en lösning som bidrar till AstraZenecas mål att öka de anställdas ägande i det egna bolaget. AstraZenecas anställda får genom avtalet med Nordnet, förutom ett aktie- och fondkonto, en rad ytterligare förmåner som gör det möjligt att spara i aktier och fonder på ett enkelt sätt till förmånliga villkor. Bonusen utbetalas bland annat i form av tilldelning av fondandelar i en fond som till ca 50 procent består av aktier i Astra Zeneca.

”I och med lanseringen av det här samarbetet har Nordnet etablerat ett koncept för att kostnadseffektivt och kundvänligt hantera och genomföra program där företag erbjuder sina anställda bonus och andra incitament i form av aktier eller fondandelar. Vi ser fram emot att kunna genomföra fler partnerskap inom samma tjänsteområde”, fortsätter
Carl-Viggo Östlund.

Nordnet kommer genom samarbetsavtalet att öka antalet kunder med ca 10 000. Under våren kommer Nordnet att resa runt och träffa de anställda vid AstraZenecas anläggningar runt om i landet för att informera om samarbetet och vilka möjligheter det innebär för de anställda.

”Det här är ett strategiskt viktigt samarbete för Nordnet eftersom vi nu även inom detta område tar upp konkurrensen med de traditionella storbankerna”, säger Nordnets VD Carl-Viggo Östlund.

”Som attraktiv arbetsgivare arbetar AstraZeneca målmedvetet med individuellt valbara förmåner utöver lön. Bonusen, med sin tydliga koppling till prestation, är en strategisk framgångsfaktor som ligger helt i linje med vårt mål att öka de anställdas ägande inom AstraZeneca”, säger Lars-Åke Brattlund, HR VP på AstraZeneca Sverige.

Filer