2020-10-16

Återbäringen i Nordnets aktielåneprogram ökar igen

Idag meddelar Nordnet att drygt 14,6 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser tredje kvartalet 2020, och har ökat med 16 procent jämfört med utbetalningen föregående kvartal.

 

 

– Vårt aktielåneprogram fortsätter att skapa värde för de svenska privatspararna, och återbäringen för kvartalet uppgår till rekordhöga 14,7 miljoner kronor. Sedan programmet startade har närmare 65 miljoner kronor gått tillbaka till spararna, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.

– Intrum och Norwegian är etta och tvåa på listan över de aktier som har gett mest ersättning under kvartalet. Båda bolagens verksamheter utmanas tydligt av coronasituationen, och på många håll spås det ytterligare negativa effekter i aktiekursen för dessa bolag. På listan i övrigt hittar vi ett antal potentiella snabbväxare, men där det finns många förhoppningar kvar att infria i form av konkret försäljning, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under tredje kvartalet 2020 är följande:

  • Intrum
  • Norwegian
  • Minesto
  • Climeon
  • Saniona
  • Oasmia
  • Immunicum
  • Tobii
  • Fingerprint
  • Xspray Pharma

– Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, som tidigare varit förbehållen stora kapitalförvaltare och fonder. Programmet har blivit den succé vi hoppades på, och utbetalningarna har ökat varje kvartal sedan start, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef

0708-875 775, johan.tidestad@nordnet.se

Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.