2008-11-18

Återköp av egna aktier i Nordnet

Med stöd av bemyndigandet från Årsstämman den 24 april 2008 har styrelsen i Nordnet AB (publ) fattat beslut om återköp av egna aktier i bolaget.

Styrelsen för Nordnet AB har den 17 november 2008 beslutat att återköpa aktier i bolaget. Återköpet skall uppgå till högst två miljoner aktier. Syftet med återköpsprogrammet är att uppnå flexibilitet beträffande storleken på det egna kapitalet.

Förvärv kommer att ske på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. För information om genomförande av återköp inom detta mandat, hänvisar Nordnet löpande till www.omxnordicexchange.com. Förvärv kan ske från och med den 18 november 2008 fram till nästa årsstämma.

Verkställighet av beslutet att förvärva egna aktier kommer att ske i omgångar och skall vara avhändigt av marknadsvillkor, gällande regler och bolagets kapitalposition vid varje tidpunkt.

Nordnet AB äger för närvarande inga egna aktier. Det totala antalet aktier uppgår till 165 018 878 stycken.

Filer