2009-09-01

Augusti: Hög aktivitet bland Nordnets kunder

Aktiviteten var under augusti månad fortsatt hög bland Nordnets cirka
300 000 kunder. Drygt 1,4 miljoner avslut gjordes under månaden vilket
är en ökning med 88 procent jämfört med samma månad förra året, och en
ökning med 35 procent jämfört med juli 2009. I statistiken ingår nu även
avsluten hos den finska nätmäklaren eQ, som Nordnet förvärvade i juli.

Under augusti gjordes 1 439 078 avslut i aktier, warranter och optioner
bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Luxemburg. Det motsvarar 65 528 avslut per börsdag.

– Hela sommaren var spararna aktiva på börsen och någon sommarstiltje
var det aldrig tal om. Årets sista sommarmånad visade sig dessutom bli
den mest aktiva av dem alla, säger Nordnets informationschef Jonas
Burvall.

Förändring Förändring
aug-09 aug-08 ett år jul-09 en månad
Sverige 650 870 301 000 116,24% 489 972 32,84%
Norge 286 241 211 040 35,63% 235 718 21,43%
Danmark 194 981 120 061 62,40% 156 537 24,56%
Finland 113 800 71 183 59,87% 102 058 11,51%
Finland
(eQ) 105 819
Tyskland 76 878 56 250 36,67% 71 362 7,73%
Luxemburg 10 489 5 258 99,49% 7 673 36,70%
Totalt 1 439 078 764 792 88,17% 1 063 320 35,34%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
aug-09 68 528
aug-08 36 419
jul-09 46 231

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, informationschef, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Filer