2012-09-03

Augusti: Låg aktivitet bland spararna

Spararna är fortsatt skeptiska till börsen och aktiviteten ligger på låga nivåer.


I augusti gjordes 985 049 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 42 828 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 433 000 stycken, motsvarande en ökning med 3 500 sedan föregående månad och 27 500 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 0,3 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Aug. 2012 Aug. 2011 ett år Jul. 2012 en månad
Sverige 513 790 1 067 751 -51,9% 424 312 21,1%
Norge 138 517 302 204 -54,2% 138 065 0,3%
Danmark 118 918 188 527 -36,9% 93 851 26,7%
Finland 213 824 339 293 -37,0% 156 222 36,9%
Totalt 985 049 1 897 775 -48,1% 812 450 21,2%
Snitt per börsdag 42 828 82 512 -48,1% 36 930 16,0%
Aktiva konton 433 000 391 000 10,7% 429 500 0,8%
Nettosparande (MSEK) 300 1 200 -75% -300

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data. Juli månads nettosparande har korrigerats.

– Vi ser en historiskt låg augustiaktivitet bland spararna. Antalet avslut har visserligen ökat sedan juli, men det finns just nu ett utbrett ointresse för att placera sitt sparkapital på börsen, säger Adrian Westman, Head of Communications på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Adrian Westman, Head of Communications Nordnet, 0735-09 04 00
adrian.westman@nordnet.se


Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2012 kl 11.50 (CET).


 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 430,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer