2011-09-01

Augusti: Rekordhög handel i turbulent börsmånad

I en mycket turbulent börsmånad slogs nytt månadsrekord i antal avslut bland spararna hos Nordnet. Även nettosparandet låg på högre nivåer än normalt.


I augusti gjordes 1 897 775 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 82 512 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 391 000 stycken, motsvarande en ökning med 4 000 sedan föregående månad och 31 000 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i augusti preliminärt till 1,2 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Aug. 2011 Aug. 2010 ett år Jul. 2011 en månad
Sverige 1 067 751 670 073 59,3% 450 989 136,8%
Norge 302 204 211 467 42,9% 148 867 103,0%
Danmark 188 527 162 223 16,2% 96 590 95,2%
Finland 339 293 185 129 83,3% 163 312 107,8%
Totalt 1 897 775 1 228 892 54,4% 859 758 120,7%
Snitt per börsdag 82 512 55 859 47,7% 40 941 101,5%
Aktiva konton 391 000 322 000 21,4% 387 000 1,0%
Nettosparande (MSEK) 1 200 300 300,0% 300 300,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Augusti var en mycket turbulent börsmånad med stora svängningar, och spararna har varit aktiva i sina placeringar. Hos Nordnet slogs nytt månadsrekord i antal avslut, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2011 kl 11.00 (CET).

Filer