2009-09-25

Avtal mellan Nordnet Pension och Bliwa Livförsäkring

Nordnet Pensionsförsäkring AB och Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, har avtalat om att inleda ett samarbete under första halvåret av 2010. Bliwa Livförsäkring blir därmed försäkringsgivare för riskförsäkring inom Nordnet Tjänstepension.

Bliwa Livförsäkring har mångårig erfarenhet inom livförsäkringsområdet och är en etablerad och erkänd riskförsäkringsaktör.

– Nordnet Pensionsförsäkring AB och Bliwa Livförsäkring kommer tillsammans att lägga grund för att gemensamt skapa ett långsiktigt samarbete som ökar mervärdet för såväl arbetsgivare som deras anställda i form av förmånliga villkor, säger Nordnet Pensions vice vd Helena Palmgren och Johan Gunnarson Bliwa Livförsäkrings vice vd i en gemensam kommentar till samarbetet.

Filer