2017-04-03

Avvaktande bland de nordiska privatspararna

Under mars gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 309 799 avslut i aktier, warranter och optioner. Det motsvarar 100 426avslut i snitt per börsdag. Det totala antalet transaktioner är det högsta någonsin för Nordnet, men då antalet börsdagar under mars var 23 stycken är antalet avslut per börsdag lägre än för januari och februari i år.

Vi såg ganska små rörelser på de nordiska marknaderna för mars som helhet, säger Håkan Nyberg, vd på Nordnet. Årets första rapportperiod har ebbat ut och privatspararna väntar nu på första kvartalets rapporter som börjar presenteras om ett par veckor. Från vår svenska horisont var Fingerprints vinstvarning, H&M:s negativa rapport och de meddelade nedskrivningarna i Ericsson några av de mer tongivande händelserna, säger Håkan Nyberg.

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

Mars Mars Förändring Februari Förändring
2017 2016 ett år 2017 en månad
Antal avslut
Sverige 1 232 295 853 675 44,4% 1 196 370 3,0%
Norge 369 170 235 285 56,9% 411 363 -10,3%
Danmark 356 557 319 437 11,6% 352 516 1,1%
Finland 351 777 311 536 12,9% 328 317 7,1%
Totalt 2 309 799 1 719 933 34,3% 2 288 566 0,9%
Snitt per börsdag 100 426 83 899 19,7% 114 428 -12,2%
Omsatt handelsbelopp cash
market (MSEK)*
69 119 56 029 23,4% 70 697 -2,2%

* Cash market avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Håkan Nyberg, vd Nordnet,
0703-97 09 04
hakan.nyberg@nordnet.se

Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.