2011-12-02

Bara 3% av svenskarna kommer spara i investeringssparkontot


Enligt en undersökning som nätbanken Nordnet genomfört är svenskarnas intresse för regeringens nya sparprodukt, Investeringssparkontot, lågt. Enbart 17% av svenskarna har hört talas om investeringssparkontot och endast 3% planerar att börja använda denna nya sparform som lanseras vid årsskiftet. Vidare är det bara 30% av de som vet vad investeringssparkontot är som tycker att sparformen kommer underlätta för sparare.

–  Det här riskerar bli ett fåmanskonto istället för ett allemanskonto, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet.

Har du hört talas om en ny sparform kallad investeringssparkontot?

–  Det är positivt att regeringen lyft upp sparfrågan på agendan, men med tanke på att det fortfarande är krångligt och inte innebär några stora fördelar jämfört med kapitalförsäkringen så kan man fråga sig om hela lanseringen enbart har som syfte att täppa till skatteplaneringen och möjligheten att dölja aktieinnehav i kapitalförsäkringen. Den nuvarande utformningen får nog inte spararna att hoppa jämfota, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet

Dinkelspiel fortsätter:

–  Intressant att se att kunskapen kring investeringssparkontot ökar ju äldre svenskarna blir, från endast 6% i åldersgruppen 15-22 år till 14% hos de som är över 55 år. Samtidigt är det få bland de äldre svenskarna som lockas av kontot. De äldre spararna är pålästa men ointresserade av investeringssparkontot, istället blir det ytterligare en produkt som attraherar medelålders män.

Av svenskarna som angav att de vet vad investeringssparkontot innebär svarade 37% fel när de ombads ange vilket alternativ som var rätt. 13% angav att det är ett sparkonto med hög ränta där pengarna är inlåsta över en längre tid. 11% tror istället att det är ett skattefritt sparkonto där du kan handla med värdepapper.

Vilket av följande alternativ är rätt?

–  Branschen har en stor uppgift att bära som informatörer så att lanseringen inte blir ett fiasko, säger Jan Dinkelspiel, Sverigechef för Nordnet.

Om investeringssparkontot:

Investeringssparkontot införs vid årsskiftet och innebär att insättningar och tillgångar på kontot schablonbeskattas och att spararen därmed kan köpa och sälja fonder, aktier och andra noterade värdepapper utan att någon reavinstskatt utlöses.

Om undersökningen:

Frågorna ställdes via undersökningstjänsten SnabbaSvar.se (www.snabbasvar.se) som ägs av CINT AB. Frågorna ställs via en webbpael till ett representativt urval av Sveriges befolkning. Frågorna besvarades av totalt 1 054 respondenter, vars distribution motsvarar svenska riket avseende variablerna kön, ålder och region. Frågorna besvarades under vecka 46. CINT använder sig av en konfidensgrad om 95 %, och därmed blir felmarginalen (även kallad statistisk osäkerhet) i svaren ca ± 3 %.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet, 073 531 13 33, jan.dinkelspiel@nordnet.se


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer