2011-12-01

Berg- og dalbane men ingen fornøyelse hos private aksjesparere i november.

November var en turbulent måned på børsen, og hovedindeksen endte etter mye opp og ned med et fall på rundt en prosent. Privatpersoner i aksjemarkedet nettosolgte aksjer, og klamrer seg fast så godt de kan i gjeldskrisens berg- og dalbane.


– For tiden virker privatpersoner i aksjemarkedet å være veldig kortsiktige og de reagerer på hver eneste lille nyhet og bevegelse i markedet. Kursutviklingen og nyhetene i markedet er som en berg- og dalbane som svinger fra optimismen til bunnløs pessimisme, noe som også gjenspeiles i de privates investeringer i november, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Etter mye frem og tilbake, endte private aksjeinvestorer hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken med et nettosalg av aksjer på 104 millioner i november.

– For å unngå å tape penger tar de private aksjesparerne hjem gevinster raskere enn noensinne. Enhver børsrekyl sees som en mulighet til å unngå et eventuelt fremtidig kursras. Det er for så vidt ikke noe masseflukt fra markedet, men det er tydelig at privatpersoner er nervøse og har lært å alltid ha en finger på salgsknappen, sier Anders Skar.

Som følge av børsuro og store svingninger er aktiviteten i de privates aksjeporteføljer høy. Totalt ble det gjort 438 tusen kjøps- og salgstransaksjoner og omsatt aksjer for 21,8 milliarder hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i november.

I følge Anders Skar i Nordnet bidrar det usikre markedet til flere transaksjoner hos alle kundene, både de mest kortsiktige og de mer langsiktige. De mest populære aksjene å handle målt i antall transaksjoner i november var Xact Derivat Bear, Frontline og Yara.

– De mest handlede aksjene er typisk mye kortsiktig spekulasjon. Aksjene svinger mye i verdi og det er mulig å gjøre kortsiktige gevinster. Når usikkerheten er høy driver dette aktivitet også hos de langsiktige som gjør flere justeringer i sine porteføljer, sier Anders Skar.

Og de mest populære eller mest kjøpte aksjene hos de mer langsiktige private investorene i november var Yara, Subsea 7 og Xact Derivat Bull, mens de minst populære og mest solgte aksjene var Statoil, Xact Derivat Bear og Sedrill.

– Aksjesparerne solgte rene oljeselskaper som Statoil og Det Norske, og kjøpte i stedet oljeserviceaksjer som Subsea 7, Aker Solutions, Archer og en nykommer på listen Polarcus. Seadrill derimot er nettosolgt og går mot denne trenden i november. Noe av grunnen til dette er den svake resultatrapporten fra selskapet, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken Nettokjøp*
Nov. 10 3 463 738 7,91 % 3,20 % 0,93 % 1,93 % 559
Des. 10 2 767 222 7,74 % 3,36 % 0,81 % 2,04 % -1055
Jan. 11 3 556 970 7,04 % 2,98 % 0,72 % 1,83 % 1275
Feb. 11 3 486 572 6,48 % 2,84 % 0,95 % 1,81 % -88
Mars 11 3 783 012 5,76 % 2,53 % 1,37 % 1,40 % -363
April 11 2 647 900 5,37 % 2,51 % 0,91 % 1,27 % 698
Mai 11 3 513 878 5,35 % 2,39 % 1,04 % 1,22 % -417
Juni 11 3 290 188 4,97 % 2,10 % 1,14 % 1,06 % -144
Juli 11 3 132 828 4,92 % 2,07 % 1,17 % 0,97 % -5
Aug 11 5 516 662 5,23 % 2,52 % 0,72 % 1,33 % -212
Sept. 11 4 494 068 5,19 % 2,36 % 0,59 % 1,05 % 78
Okt. 11 4 323 888 5,45 % 2,72 % 0,57 % 1,26 % 13
Nov. 11 4 562 362 5,39 % 2,44 % 0,60 % 1,17 % -104
*Nettokjøp/salg hos Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabanken i millioner kroner

OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds Saxo-Privatbank Skandiabanken
Nov. 10 321 169 130 5,30 % 2,65 % 1,01 % 1,05 %
Des. 10 235 240 100 5,61 % 2,98 % 0,91 % 1,13 %
Jan. 11 312 688 190 4,96 % 2,56 % 0,89 % 1,06 %
Feb. 11 325 494 202 4,94 % 2,55 % 1,17 % 1,03 %
Mars 11 311 595 620 4,32 % 2,27 % 1,95 % 0,91 %
April 11 206 836 030 4,06 % 2,20 % 1,22 % 0,83 %
Mai 11 270 311 920 3,32 % 1,91 % 1,29 % 0,75 %
Juni 11 222 695 600 3,90 % 1,83 % 1,57 % 0,63 %
Juli 11 171 279 720 3,84 % 1,92 % 1,20 % 0,84 %
Aug 11 310 462 320 4,62 % 2,34 % 0,92 % 0,93 %
Sept. 11 243 608 500 5,00 % 2,63 % 0,73 % 0,73 %
Okt. 11 238 459 270 4,96 % 2,70 % 0,67 % 0,97 %
Nov. 11 242 454 790 5,00 % 2,45 % 0,79 % 0,78 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i nov.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje   Trans. Aksje   Nettosalg Aksje     Nettokjøp
1 Xact Derivat Bear       41 923 Statoil       -174 153 687 Yara     119 064 876
2 Frontline       27 365 Xact Derivat Bear   -81 268 033 Subsea 7       44 862 536
3 Yara       25 511 Seadrill   -62 119 091 Xact Derivat Bull       38 463 029
4 PGS       24 439 Det Norske   -28 427 046 Frontline       26 536 572
5 REC       23 281 Algeta   -24 151 351 REC       25 767 430
6 Norsk Hydro       20 273 DNB   -18 670 767 Fred. Olsen Energy       17 218 785
7 DNO       19 936 PGS   -17 721 246 Aker Solutions       15 824 905
8 Xact Derivat Bull       17 506 RCL   -15 955 208 Questerre       10 446 514
9 Statoil       15 679 Telenor   -11 124 742 Polarcus       10 067 907
10 Norske Skog       14 639 Gjensidige   -10 819 641 Archer   9 872 952

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, Saxo-Privatbank og Skandiabankens kunder.


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 394,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer