2022-10-12

Beslut på Nordnets extra bolagsstämma den 12 oktober 2022

Henrik Rättzén och Fredrik Bergström har valts till nya styrelseledamöter i Nordnet AB (publ).

Vid extra bolagsstämma idag, onsdagen den 12 oktober 2022, fattades beslut om att välja Henrik Rättzén och Fredrik Bergström till nya styrelseledamöter i Nordnet för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Frick har begärt utträde ur styrelsen och har per idag lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot. Efter stämman består styrelsen av åtta ledamöter.

Fullständigt beslutsunderlag  från stämman samt ytterligare information finns på bolagets hemsida, www.nordnetab.com.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.