2010-08-11

Beslut vid extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) avseende förvärv av Konsumentkredit

​Onsdagen den 11 augusti 2010 hölls extra bolagsstämma i Nordnet AB (publ) med anledning av förvärvet av Konsumentkredit. Stämman beslutade bland annat följande:


Stämman godkände styrelsens förslag om förvärv av samtliga aktier i Konsumentkredit i Sverige AB. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.
Stämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.
Stämman godkände styrelsens förslag om nyemission av aktier med bestämmelse om apport. Aktiekapitalet ökas med högst 6 478 665 kronor genom nyemission av högst 6 478 665 aktier, envar med ett kvotvärde om 1 krona. Rätt att teckna aktierna tillkommer uteslutande Konsumentkredit i Sverige AB:s nuvarande aktieägare. Teckningsberättigade skall som betalning för aktierna, vid teckning, tillskjuta totalt 3 136 stamaktier i Konsumentkredit i Sverige AB. Fullständigt beslutsförslag finns tillgängligt på www.org.nordnet.se.

– Nordnets resa mot att bli Nordens ledande bank inom sparande fortsätter, och med stämmans godkännande i ryggen kan vi nu gå vidare i processen med köpet av Konsumentkredit. Bolaget blir en strategisk pusselbit i satsningen att kunna erbjuda våra kunder ett komplett bankerbjudande och tillför värdefull kunskap inom låneprodukter, säger Carl-Viggo Östlund, vd på Nordnet.

För ytterligare information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer