2021-05-31

Billig tech-indeksfond kommer til Danmark

I dag åbner Nordnet for handel med fonden ”Nordnet Indeksfond Teknologi”. Den nye fond er passivt forvaltet og følger kursudviklingen på de største globale tech-virksomheder.

Nordnet lancerer i dag en ny indeksfond ”Nordnet Indeksfond Teknologi”, der følger det velkendte indeks ”MSCI World Information Technology”. Indekset består af 185 tech-selskaber, og de største sektorer i indekset er hardware, software og semiconducters. De enkelte selskaber med størst vægt er Apple og Microsoft. Nordnet Indeksfond Teknologi er en passivt forvaltet fond, som Nordnet har udviklet i samarbejde med JP Morgan.

Landechef Anne Buchardt siger:

– Vi synes, det er cool, at være først med dette produkt i Danmark, der lægger sig helt op ad MSCI World Information Technology-indekset. Den nye fond kombinerer to af vores mere end 270.000 kunders favoritinvesteringer –nemlig indeksforvaltning og tech-selskaber. Med vores nye fond kan de danske investorer få en bred og billig eksponering mod en spændende sektor.

Nordnet har i forvejen fem egne indeksfonde, som giver mulighed for at følge det danske aktiemarked og fire regioner, der dækker Europa, USA, Emerging Markets og Globalt. De regionale fonde blev lanceret i juni 2020, og de har allerede tiltrukket mere end 40.000 danske investorer. Alt i alt har Nordnets familie af indeksfonde 66.000 investorer og en samlet formue på 1,4 milliarder kroner.

Den årlige omkostning for Nordnet Indeksfond Teknologi er 0,50 procent. På det danske marked findes der i dag 25 tech-fonde med en samlet forvaltet kapital tæt på 400 milliarder kroner. Den gennemsnitlige årlige omkostning på disse fonde er 1,85 procent ifølge Morningstar.

Landechef Anne Buchardt siger:

– Gode investeringsmuligheder i aktier og fonde med lave omkostninger er en del af ideen bag Nordnets investeringsplatform. Vores nye fond er en af de billigste tech-fonde i Danmark, og omkostningerne er en tredjedel af markedsgennemsnittet. Det er velkendt, at omkostningerne har en væsentlig indflydelse på afkastet af din opsparing, og det er min klare forventning, at vores nye fond kan være med til at øge afkastet for de investorer, der interesserer sig for tech-selskaber.

Tech-sektoren har generelt leveret gode afkast gennem mange år. Det gennemsnitlige afkast for fondens underliggende indeks ”MSCI World Information Technology” i perioden 2011-2020 er 19,9 procent årligt. Det gennemsnitlige årlige afkast for det brede globale MSCI World indeks, der dækker alle sektorer, er til sammenligning 10,6 procent.

Landechef Anne Buchardt siger:

– Med 20 procents vækst i tech-indekset hvert år de seneste 10 år, og dobbelt-op på væksten på tech-indekset sammenlignet med det brede globale aktiemarked, er det en spændende sektor for mange investorer, som Nordnet er glade for at få med i vores familie af billige investeringsfonde.

For mere information, kontakt:

Sigga Nolsøe, kommunikationschef Nordnet Danmark
Tel: 51 15 55 52, mail: sigga.nolsoe@nordnet.dk

Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.