2011-05-02

Bli en børsvinner ved å utnytte den sterke vs den svake perioden på børsen.

Nettbanken Nordnet har undersøkt teorien om at børsen har en sterk, respektiv en svak seksmånders periode. I følge myten skal den sterke perioden løpe fra november og til april, mens den svake perioden fra mai til oktober, noe som  også er børsperioden vi nå går inn i.


  Det finnes mange sesongteorier når det gjelder aksjemarkedet. Begrepet ’sell in may and stay away’ er kanskje en av mest kjente flosklene. Enkelte teorier har noe ved seg, mens andre er selvfølgelig bare er tull. En av de mest tydelige sesongtrendene jeg har lagt merke til er at november-april er en sterk børsperiode og mai-oktober er svak. Trenden viser seg å stemme i alle nordiske markeder, noe som forsterker teorien. Den sterke seksmånedersperioden har siden 1990 gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning i Norge på 7%, og en investert hundrelapp ville i perioden vokst til nesten 400 kroner. Hadde du derimot investert i den svake perioden mai til oktober ville hundrelappen falt i verdi til ca 90 kroner. Den årlige gjennomsnittlig avkastningen i den svake perioden er -1%, og forskjellene på de to seksmåneders periodene er signifikante, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

  Det finnes flere grunner som forklarer hvorfor det er slik. September og oktober er i den svake perioden og er historisk de to dårligste månedene på børsen. De fleste dramatiske børsrasene har funnet sted i disse månedene. For eksempel ved Lehmans Brothers konkurs i september 2008, teroristangrepene på twin towers 11 september 2001, og den svarte mandagen (black Monday) i oktober 1987. Historien bidrar til at investorene garderer seg og selger sine posisjoner før disse månedene. Dessutten så faller sommeren inn i den svake perioden, med lavere produksjon, ferietider, og dermed lavere inntekter, sier Anders Skar.

Anders fortsetter:

  En forklaring til at november-april er en bra børsperiode å eie aksjer kan også være at mange mennesker har en tendens til å være mer positive i starten av året. For eksempel er analytikerens mer optimistiske i sine prognoser i starten av året. Det er dessutten et nytt år, nye muligheter og så videre. Dette driver aksjekursene opp, men lengre inn i det nye året tar virkeligheten igjen analytikerne og prognosene justeres ned. I den sterke perioden har vi også november og desember, det vil si størsteparten av fjerdekvartalet, noe som tradisjonelt er den beste for mange selskaper.

Om undersøkelsen:

Nordnet har målt børsutviklingen i en seksmånedersperiodene mai-oktober respektive november-april i tidsrommet 1990-2010 i samtlige nordiske land. De indeks som har blitt benyttet i undersøkelsen har vært OBX (Norge), OMXS30 (Sverige), OMXC20 (Danmark). Indeksene omfatter de største og mest omsatte selskapene på børsene i respektive land. Når det gjelder OMXH25 (Finland) finnes kun data fra 2003 og fremover, og dette er grunnen for Finland er ekskludert fra undersøkelsen.

Kilde: Online Trader | For ytterligere informasjon, kontakta: Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank, +47 959 22 277, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Filer