2012-11-01

Blodfattig og kjedelig oktoberbørs.

Oktober er vanligvis en måned hvor børshandelen intensiveres og svingningene på børsen tiltar som følge av resultatsesongen. I år har det ikke vært slik. I stedet ser vi rekordlave volumer og ekstremt liten volatilitet i følge aksjestatistikk fra Nordnet.


– Det har vært blodfattig og kjedelig på børsen i oktober. Vanligvis tiltar svingninger og den private aksjehandelen som følge av resultatsesongen. Fasit for oktober er tilnærmet flat utvikling, ekstremt små svingninger og liten volatilitet, samt tynne volumer og liten omsetning, sier daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar.

Privatpersoner gjorde i oktober 234.125 transaksjoner og omsatte aksjer for 8,9 milliarder via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken. Dette er en nedgang fra oktober i fjor på 60 prosent og forrige måned på 8 prosent. Totalt nettokjøpte privatpersoner aksjer for knappe 11 millioner i oktober. Anders Skar i Nordnet forteller at den private aksjehandelen for tiden preges av passivitet.

– Den lave omsetningen og volatiliteten gir få handelsmuligheter for de kortsiktige traderne, og den langsiktige aksjeinvestoren skremmes til passivitet som følge av et kaotisk makrobilde og negative utsikter for verdensøkonomien, sier han.

Av den begrensede handelen som faktisk har funnet sted var REC, DNO og PGS de tre mest populære aksjen å handle blant privatpersoner i oktober.

– Til tross for lav volatilitet på børsen generelt så kan man stort sett alltid stole på at REC og DNO svingninger i verdi. Mye av handelen kretser naturligvis rundt aksjer som svinger og hvor det er litt turbulens, sier Anders Skar.

De tre mest solgte aksjene i oktober var Xact Derivat Bear, Royal Caribbean Cruises og Storebrand, mens Subsea 7, Statoil og Yara var tre de mest kjøpte aksjene. I følge Skar er det vanskelig å si noe konkret om trender da volumene er lave og mye av handelen for tiden domineres av de mest kortsiktige.

– De langsiktige investorene er som sagt passive og sitter for tiden stille i båten. Hvis jeg allikevel skal forsøke å si noe om hvilke trender vi ser så er det at kundene kjøper selskaper som skuffer markedet med sine rapporter og sikrer gevinst i de som leverer bedre enn forventning, sier Anders Skar.


Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er ekskludert fra statistikken fra juni på grunn av liten omsetning.)

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp*
Okt. 11 4 323 888 5,45 % 2,72 % 1,26 % 13
Nov. 11 4 562 362 5,39 % 2,44 % 1,17 % -104
Des. 11 3 303 488 5,04 % 2,74 % 1,32 % -292
Jan. 12 4 002 834 5,24 % 2,95 % 1,38 % 566
Feb. 12 4 670 294 5,21 % 2,55 % 1,34 % -367
Mars 12 4 283 174 4,99 % 2,41 % 1,24 % 153
April 12 3 224 394 4,11 % 1,97 % 0,99 % 606
Mai 12 3 934 166 4,01 % 2,03 % 0,89 % 230
Juni 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
Juli 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
Aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
Sept. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
Okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
OMSETNING: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken
Okt. 11 238 459 270 4,96 % 2,70 % 0,97 %
Nov. 11 242 454 790 5,00 % 2,45 % 0,78 %
Des. 11 163 822 060 4,48 % 2,60 % 0,84 %
Jan. 12 207 477 400 4,38 % 2,96 % 0,95 %
Feb. 12 234 009 420 4,50 % 2,59 % 0,98 %
Mars 12 218 308 300 4,56 % 2,31 % 0,80 %
April 12 161 437 750 3,79 % 1,91 % 0,72 %
Mai 12 185 084 320 3,36 % 2,04 % 0,61 %
Juni 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
Juli 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
Aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
Sept. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
Okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i okt.

Mest handlet Mest solgt Mest kjøpt
Aksje Trans. Aksje Nettosalg Aksje Nettokjøp
1 REC   20 280 Xact Derivat Bear   -50 878 472 Subsea 7   42 167 693
2 DNO   13 518 RCL   -43 523 874 Statoil   36 646 257
3 PGS   12 996 Storebrand   -40 433 630 Yara   35 337 383
4 Marine Harvest   10 436 PGS   -27 259 456 Norsk Hydro   17 425 143
5 Songa Offshore   9 705 Atea   -19 304 084 Noreco   17 327 230
6 Norsk Hydro   9 599 Orkla   -16 054 716 Sevan Drilling   15 363 998
7 Yara   9 228 Aker   -15 380 796 REC   14 832 390
8 Xact Derivat Bear   8 279 DNB   -10 268 749 Songa Offshore   13 741 652
9 Northland Resources   7 013 Det Norske oljeselskap   -9 943 323 BW Offshore   7 604 124
10 Aker Solutions   6 412 Marine Harvest   -7 879 468 Northland Resources   6 974 325

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds og Skandiabankens kunder.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 435,600 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.