2006-02-23

Bokslutskommuniké 2005

Fjärde kvartalet det starkaste någonsin

Resultatutveckling för helåret
•Rörelseintäkterna ökade med 55% till 434,2 (280,5) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 46 (26)%
•Resultatet (efter skatt) ökade med 73% till 145,7 (84,0) mkr
•Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 66% till 0,88 (0,53) kr
•Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 86% till 200,1 (107,5) mkr
•Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 (0) kr per aktie

Resultatutveckling för fjärde kvartalet
•Rörelseintäkterna ökade med 73% till 132,0 (76,4) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 47 (40)%
•Resultatet (efter skatt) ökade med 91% till 51,1 (26,7) mkr
•Resultatet per aktie (efter skatt) ökade med 94% till 0,31 (0,16) kr
•Rörelseresultatet (före skatt) ökade med 176% till 72,0 (26,1) mkr

Verksamhetsutveckling under året
•Utlandsandelen av antal avslut uppgick till 55 (38)%
•Antal avslut per dag ökade med 80% till 22 100 (12 300)
•Antal aktiva depåer ökade med 16% till 117 300 (101 400)
•Depåvärdet ökade med 74% till 36,3 (20,9) mdr kr
•Inlåning inklusive klientmedel ökade med 77% till 4,6 (2,6) mdr kr
•Utlåningen ökade med 73% till 2,6 (1,5) mdr kr
•Stark efterfrågan på försäkrings- och pensionsprodukterna. Depåvärdet för dessa produkter uppgick till 1,0 mdr

För ytterligare information kontakta:
Klas Danielsson, vd, 08-506 33030, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se
Jessica Gertun, informationschef, 08-506 33030, 070-9697424, jessica.gertun@nordnet.se

Filer