2011-07-07

Børsen skal opp 11,4 % – kjøp REC og selg Frontline.

Til tross for uro på børsen som følge av den europeiske gjeldskrisen og svake tall fra USA er fondsforvalterne positive til børsen i andre halvår. Den største aksjefavoritten blant forvalterne er REC, mens Frontline er den aksjen flest peker på som taperen resten av året.


Det er Nordnet Bank som har spurt 11 fondsforvaltere hvordan de tror at børsen vil utvikle seg resten av 2011. I gjennomsnitt forventer fondsforvalterne at børsen skal stige 11,4 % resten av året. Den mest pessimistiske forvalteren tror børsen kun skal stige 5 % andre halvår, mens den mest optimistiske tror børsen skal stige 20 %. Ingen av forvalterne tror at børsen skal ned.

– Når fondsforvalterne fikk samme spørsmål i desember var det gjennomsnittlige svaret en børsoppgang på 14,9 %. Tallet og forventningene er justert ned i kjølvannet av eurokrisen og generelt dårlige makrotall. Undersøkelsen gikk ut når Oslo Børs skrapet rundt årets laveste nivåer, og en oppgang på 11,4 % betyr at hovedindeksen slutter året med en oppgang på rundt 4 %. Selv om forvalterne ser positivt på andre halvår, er optimismen ned, og det ligger med disse prognosene an til et ganske mediokert børsår totalt sett, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Nordnet har også spurt fondsproffene hvilke aksjer på Oslo Børs de tror mest respektive minst på. Det er ikke noen gjennomgående konsensus på dette området og svarene varierer. REC og Frontline skiller seg ut med flest stemmer som henholdsvis vinneraksje og taperaksje i andre halvår.

Vinneraksjene andre halvår:

Taperaksjene andre halvår:

REC
Aker
Alegta
Norsk Hydro
Storebrand
Will. Wolhelmsen
Yara
Frontline
Golden Ocean
Golar
Questerre
Schibsted
Sevan Marine
Tomra

– Forvalterne er mer uenige enn tidligere på hvilke aksjer som er vinnerne – respektive taperne. Noen tydeligere stjerner finnes ikke, men flere mener at REC skal opp etter at aksjen har fått mye juling på børsen hittil i år. De mest optimistiske forvalterne ønsker mer risiko og søker seg derfor til aksjer som svinger mer. Forvaltere som er mer usikre på børsutviklingen velger å redusere risikoen med mer defensive aksjer, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet | For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 233 330 16, +47 959 222 77 | anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Filer