2008-06-02

Börstron åter i maj

Aktiviteten hos Nordnets kunder ökade i maj jämfört med maj 2007. Under
månaden gjordes 823 427 avslut i aktier, warranter och optioner bland
Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och
Luxemburg. Det motsvarar 37 429 avslut per börsdag.

”Det är en ökning med 14 procent jämfört med maj 2007, men en minskning
med närmare 2 procent jämfört med förra månaden”, säger Jessica von
Otter, informationschef på Nordnet.

Den största ökningen var i Norge och Finland där aktiviteten ökade med
50 respektive 62 procent jämfört med föregående år.

Utlåningen fortsatte att öka under maj för att nå rekordnivåer både i
antal kunder som utnyttjar belåning och total utlåning.

”Vi ser en positiv marknadstro och en ökad riskvillighet bland våra
kunder. Intresset för aktier med högre risk ökade. Samtidigt ökade
antalet kunder som utnyttjar belåning med drygt 20 procent jämfört med
maj förra året vilket är ett tecken på en tro på stark börsutveckling”,
säger Jessica von Otter.

Nordnet maj-08 årl apr-08 mar-08 feb-08 jan-08 maj-07
förändr
Sverige 312 782 3% 298 112 288 779 375 481 422 283 304 626
Norge 250 133 50% 256 129 213 433 273 383 339 720 166 944
Danmark 113 493 3% 108 529 109 573 129 943 157 181 110 115
Finland 72 311 62% 81 186 75 756 93 644 106 451 44 616
Tyskland 67 059 -24% 85 926 76 119 88 830 109 657 87 791
Luxemburg 7 649 -28% 8 114 7 052 10 630 12 006 10 594
Totalt 823 427 14% 837 996 770 712 971 911 1 147 298 724 686

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader
för samtliga kunder. Källa: Nordnet

Snitt per börsdag
Maj 2008 37 429
April 2008 38 091
Mars 2008 38 536
Februari 2008 46 281
Januari 2008 49 883
Maj 2007 34 509

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är
beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då
de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jessica von Otter, informationschef, +46 8-506 330 30, +46 70 969 74 24,
jessica.vonotter@nordnet.se

Filer