2010-04-07

Comeback for aksjefond i mars

I januar og februar reduserte norske fondssparere risikoen i sine porteføljer ved å kjøpe mer rentefond og mindre aksjefond. I mars er risikoviljen hos fondssparerne tilbake, og det lastes igjen opp i aksjefond. Spesielt Norden og Øst-Europa har vært populært i mars viser månedsstatistikk fra Nordnet.

– Både aktiviteten, nettokjøp i aksjefond og risikoviljen stiger i mars sammenlignet med januar og februar, forteller Anders Skar daglig leder i Nordnet.

De 10 mest kjøpte fondene i mars var:
1. HOLBERG NORDEN
2. WARRENWICKLUND NORGE
3. FIDELITY INDONESIA FUND
4. DNB NOR SMB
5. SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP
6. ODIN SVERIGE NOK
7. EAST CAPITAL ÖSTEUROPAFOND
8. FORTIS EQ RUSSIA
9. EAST CAPITAL RYSSLANDSFOND
10. ODIN FINLAND

– I februar var fem av de ti mest kjøpte fondene rentefond, mens i mars består listen utelukkende av aksjefond. Interessen for fremvoksende markeder har vært til stede tidligere også, men da var Asia og spesielt Kina fond populære. Det er tydelig at det er usikkerhet rundt videre vekst i Kina, og at fondssparerne nå heller leter avkastning og potensial i Øst Europa og spesielt Russland, sier Anders Skar.

– Listen over de mest solgte fondene bekrefter den økenden risikoviljen i og med at rentefond er mindre populært. I februar var kun ett av de ti mest solgte fondene rentefond, mens i mars er dette økt til fem, sier Anders Skar videre.

De 10 mest solgte fondene i mars var:
1. HOLBERG NORGE
2. ALFRED BERG HØYRENTE
3. ALFRED BERG OBLIGASJON
4. DNB NOR NORGE I
5. HOLBERG LIKVIDITET
6. DNB NOR NORGE SELEKTIV I
7. HSBC GIF BRAZIL EQUITY A INC
8. HSBC GIF INDIAN EQUITY A CAP
9. STOREBRAND N OBLIGASJON+
10. SKAGEN AVKASTNING

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 45.000 kunder i Norge i mars måned.

Kilde: Nordnet

Filer